Tokens

Voorlopig en NIET juridisch bindend raamwerk

 • Juridisch gezien zal Rabbit Hill voorlopig bestuurd worden door een B.V., een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 • In de praktijk is het de bedoeling Rabbit Hill in te richten als een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO). De overgang van B.V. naar DAO zal organisch verlopen en afhangen van hoe Rabbit Hill evolueert en de regelgeving rondom DAO’s duidelijker wordt.

 • Rabbit Hill wil tokens uitgeven en verkopen. Het gaat om afbeeldingen, vergelijkbaar met Pokémon kaarten. De DAO beslist over de uiteindelijke vormgeving van de afbeeldingen en hoe het eigendom ervan zal worden geregistreerd.
 • De waarde van een token wordt uiteindelijk bepaald door de zogenaamde “utility” die het met zich meebrengt.
 • De utility van Rabbit Hill tokens zal bestaan uit:
 1. Toegang tot een aangename plek waar diepmenselijke ervaringen centraal staan.
 2. Winstdeling in COBstr.
 3. Kennis. Op Rabbit Hill geloven we in “learn more at any cost.” Een gezond brein heeft kennis nodig. Uiteindelijk is dat volgens ons waardevoller dan “earn more at any cost.”
 • Hoewel de tokens in het begin NIET op een blockchain zullen vastliggen, is de Rabbit Hill DAO van plan kopers een (gewijzigd) “Can’t Be Evil Exclusive Commercial Rights With No Creator Retention” (CBE_ECR) licentie te verlenen. Controleer de Rabbit Hill licentie t.z.t. zorgvuldig en doe altijd eigen onderzoek voordat u een aankoop overweegt.

 • Kopers kunnen bij Rabbit Hill een aanvraag indienen om hun token op eigen risico en voor eigen rekening door middel van een smart contract op de blockchain vast te leggen. Rabbit Hill zal goedkeuring overwegen als er maatregelen zijn genomen om het project te kunnen blijven borgen.

 • Onherroepelijk maximaal totaalaanbod, dat nooit mag worden overschreden: 21 miljoen tokens. Als het zover is zal dit worden vastgelegd bij notariële akte.

 • Initiële aanbieding: 1.000 tokens.

 • 1 token is gelijk aan 1 stem in de Rabbit Hill DAO.

 • De richtprijs van de eerste tokens zal 01,00 EUR per token zijn.

 • Er zal een maximaal aantal tokens per koper zijn, tenzij Rabbit Hill anders akkoord gaat.

 • Om de Rabbit Hill faciliteiten te kunnen gebruiken vragen wij één token per dag.

 • 1 miljoen tokens zal worden gereserveerd voor een goed doel dat door de DAO zal worden bepaald.

 • 1 miljoen tokens zal worden gereserveerd voor het vroegere/huidige/toekomstige team en de mensen die een bijdrage leveren aan de DAO, tegen een richtprijs van 0,50 EUR per token. Deze optie geldt voor 5 jaar of zolang de betreffende houder betrokken blijft bij Rabbit Hill. Deze houders hebben stemrecht, ongeacht of zij hun optie hebben uitgeoefend of niet.
 • Het maximale aantal opties per houder is 10.000, tenzij Rabbit Hill anders akkoord gaat. Bovendien kunnen houders maximaal 10.000 reguliere tokens met bijbehorend stemrecht extra inkopen tegen de richtprijs van 01,00 EUR.
 • Tokenverbranding, toekomstig aanbod, of fractionering: er wordt gestemd onder tokenhouders (gewone meerderheid).

 • Toewijzing van fondsen (bijvoorbeeld ontstaan uit de verkoop van tokens of winst die wordt gemaakt bij COBstr): stemming bij gewone meerderheid van stemmen onder tokenhouders. Naarmate de DAO groeit, zal het stemmen worden geautomatiseerd en beheerd door blockchain-technologie.

 • Penningmeester: nog aan te kondigen.